Vodní okruh                      stránka 1
 
                Zpět na seznam stránek
 Vyrovnávací vodní nádrž , levá I. diesel , pravá II. diesel  Náhon vodního čerpadla dieselu , kovový kříž a nad ním indukční čidlo
 snímání otáčení vod. čerpadla . Ovládá relé KR 177 ( KR 277 )
  Indukční čidlo otáčení vod. čerpadla  Dolní kontrolní vod. nádržka se dvěma hladinovými spínači , není-li již voda
 spínač - stopuje jednotlivé diesely.
 Hydromotor s ventilátorem chlazení pro vodní , hydraulický a vzduchový
  chladič .
 Náhon vod. čerpadla klínovým řemenem .
 Pneumatický ventil rozdělení vod. okruhů , horní oranžová tyčinka - je-li
 zasunutá (jako na obrázku) jsou vod. okruhy oddělené , je-li oranž. tyčinka
 nahoře (asi 3 cm) jsou vod. okruhy propojené.
  Ruční vodní čerpadlo , pro dobrání destilované vody do vod. okruhu .