Trať 
                        
"Glucholazy-Mikulovice-Písečná-Jeseník "
   strana 2       Zpět na seznam stránek
Z Jindřichova ve Sl.-vjezd do Polska  vjezd. zhlaví do Glucholaz v Polsku  943.006 s R880 v Glucholazech  843.021 s R880 v Glucholazech
 odjezd. zhlaví dále do Polska  Vjezd sníženou rychlostí do Gluch. Státní hranice do PLR od Jindřichova     žst Glucholazy
943.006 před odjezdem z Gluch.  pohled na staniční budovu Glucholaz  vjezd a odjezd do Jindř. nebo Mikul.  Glucholazy
vlevo do Jindřichova,vpravo do Mikul.  státní hranice zpět do Česka  Glucholazy Miasto-polské dráhy  Mikulovice
 vlevo na Zlaté Hory ( Mikulovice)  Mikulovice-810 na Zlaté Hory  Hradec u Jeseníku - zastávka  Písečná
Písečná-831 do Mikulovic  Jeseník - bazén -     zastávka   Jeseník - Česká ves  - zastávka  R 880 v Jeseníku
 Jeseník  odjezd. zhlaví Jeseník do Lip.Lázní  Jeseník  vjezd do Jeseníku od Písečné