Poruchy v provozu -  I TD1 nebo I TD2              strana 6                        Zpět na seznam stránek
 Objeví-li se na displeji porucha "I TD1 nebo I TD2 " jde o vysokou teplotu chlad.vody,oleje dieselu nebo o nízký tlak oleje 
 dieselu.Tímto dojde k odpojení utrálu a MV 843 nejede,při nízkém tlaku oleje stopuje.

 Opatření :
 - nechat vychladit jízdou pouze se zdravým dieselem (možno zapnout trvalé chlazení dieselů)
 - došlo-li ke stopnutí dieselu ,po chvilce nastartovat,trochu pohonit v "dieselu ",sepne tlak.spínač oleje,přiutrálovat a jedu.
 - je možno použít místo sondy teplot přípravek s hodnotou asi 100 ohmů (odpovídá asi 90 stup.Celsia )
 - lze taky špatnou sondu vyzkratovat , na displeji teplot se objeví 0 stup. Celsia nebo v YHV8 zhasne kontrolka přehřátí To,Tv.
 - při opakování je možno vytáhnout relé KR 176 pro ITD1 nebo KR 276 pro ITD2 ( relé v Trakč. rozváděči), při otevření TR
    stopnou diesely.  ( potom jsme zodpovědni za teploty i tlak oleje - pokud je porucha jen v indikaci )
 - někdy je nutno pro dojetí vytáhnout i relé KR 173 nebo KR 273 v Trakč. rozváděči - pro nízký tlak oleje.(pokud je vadný
    vysílač tlaku oleje)
 Příčiny :
  - skutečně vysoké teploty vody nebo oleje , nízký mazací tlak oleje - požadovat vyčištění chladiče vody (je třeba předem sundat
    mezichladič vzduchu do sání dieselu)
 - u nízkého tlaku oleje - možnost malého průtoku vody výměníkem voda olej ,který je umístěn ve spodní části dieselu
 - u nízkého tlaku oleje - možnost netěsnosti spoje v přírubě olej. trubky nad sacím košem pro olej. mazací čerpadlo dieselu,
   tato příruba je již nad hladinou oleje a je možnost přisávání vzduchu , tím je menší tlak maz. oleje - oprava 40 min.
   ( osobní zkušenost - po výměně těsnění stoupl tlak oleje z 1.85 bar na 3,8 bar.) 843.022 - I diesel.
 - vadné karty v GM 15 - YHV8

 Veškeré závady 95% - byly z důvodů závad v signalizaci stavů teplot vody , oleje nebo tlaku oleje.
 Vytažení KR 176=I TD1 nebo KR 276=I TD2 v
  trakčním rozváděči
Vysílače teplot oleje na boku dieselu pod startérem
 Vysílače teplot vody a indukční snímač otáčení vodního
 čerpadla dieselu
 VS 3 - vysílače tlaku oleje , později úprava VS3 pro
            YHV8 nahrazena  tlakovým spínačem oleje.