Poruchy v provozu      -    DAKO BSE             strana 5                        Zpět na seznam stránek
Závada : 843 v poloze provozního brzdění - nesnižuje tlak v průběžném potrubí a nebrzdí.
               Je nutno použít 1.- rychlobrzdu nebo 2.- kohout postupného otevírání a zavírání vypouštění tlaku vzduchu
               v průběžném potrubí,který je umístěn pod oknem vpravo na stanovišti strojvedoucího.     
Důvodem je asi to,že EPVentil provozního brzdění,kterým se snižuje tlak vzduchu v průb. potrubí ,má inverzní funkci
tzn. že pod napětím je uzavřen a bez napětí vypouští vzduch z průb. potrubí. To v praxi znamená,že tento EPVentil
brzdění je v provozu skoro pořád pod napětím a trvale se zahřívá ,tak že je v provozu neustále horký a tím dochází
k vysušení maziva a zadírání pístku EPV,ten se pak neotvírá a nedochází k poklesu tlaku v průb. potrubí.
               Asi bylo možno častěji tyto EPV mazat ,aby se nezadíraly - protože tato závada je dosti častá.                                    
B.G.       
     Pohled na DAKO BSE - popis funkcí EPV   
 
  Pohled na DAKO BSE zespodu - 2 šrouby uchycení EPV při výměně