Poruchy v provozu - " není spojení s RTr "                stránka 4                 Zpět na seznam stránek
 843.022 - nejede, na displeji píše "není spojení s RTr ".Na displeji se dále zobrazuje několik poruch dokola běžících.
 Závada : vadná karta YRP1 pro 2. diesel v trakčním regulátoru GM15 a současně i vadná karta JSK 314 v CRV. Tyto karty
 mezi sebou návazně komunikují a proto nebylo spojení s RTr.
 Závadu odstranila zkušená odborná elektrodílna Krnov - pod vedením p. Knoblocha I.     foto.
 Umístění karet JSK 314 v CRV i DPV.                                                                                                                                      Bob G.