843 - porucha ventilace trakce - Displej hlásí - "PVT 1" nebo "PVT 2 "     strana 11  zpět na seznam stránek
Účelem signalizace - poruchy ventilace trakce -"PVT 1" nebo "PVT 2" je zabránit stavu , kdy trakční motory pracují ,ale nejsou chlazeny
                                     nuceným chlazením  a tím by došlo za určitou dobu k přehřátí trakčních motorů a jejich poškození.
Princip chlazení trakčních motorů - MV 843 má 4 trakční motory a každý z nich je samostatně chlazen ventilátorem.Ventilátor je poháněn
                                    el. motorem . Otáčení el.motoru je hlídáno indukčním čidlem, kolem kterého se otáčí plíšek ve tvaru L,ten je upevněn
                                    na hřídeli el. motoru. Tím je zajištěno hlídání chlazení trakč. motorů . Pokud dojde k zastavení otáčení el. motoru
                                     pohonu ventilátoru , tento stav zjistí indukční čidlo otáčení el .motoru a je signalizována
                                    
Porucha - "PVT 1" nebo "PVT 2" - porucha ventilace trakce a dojde k sepnutí relé KR178 (PVT1) nebo KR278 (PVT2) a
                                      rozsvícení červené kontrolky "Sdružené poruchy " pod oknem.
                                     Tím dojde k odpojení el . výkonu trakce a 843 nejede.
Odstranění poruchy 1.   i za jízdy vlaku - jízdní páku dáme do Výběhu, směrovou páku do polohy " X "a pod oknem vymáčkneme červené tlačítko
                                               sdružené poruchy .
                                      Potom zkusíme znovu přiutrálovat , dáme Směr a do Jízdy. Jede-li to, tak to byla náhodná Porucha Ventilace Trakce.
                                      Jestli se to opakuje , např. "PVT 1"  - tak směr. páku do polohy " X ", jízdní páku do Výběhu a I. trakční skupinu
                                      " odutrálujeme " bílým tlačítkem . I. diesel pak bude jen na volnoběhu a II . diesel  " přiutrálujeme " zeleným tlačítkem a
                                      jedeme pouze na II. el. trakci .   ( el. výkon je 300 kw - tedy jako řada 830 )
                                    
2.  Je-li někde čas v žst. - zjistíme jestli se otáčí el. motory chlazení trakčních motorů I. trakce
                                           ( přiutralujeme I. trakci ,  dáme na chvíli cca 3 sek. jízdní páku do Souhlasu , tím se roztočí el. motory chlazení trakčních
                                     motorů , drží 30sek. sepnuté i po odpadu el . výkonu - dochlazují trakč. motory a
to je doba kdy se podíváme u 1 a 2 nápravy
                                     jestli se točí el. motory ventilátorů chlazení TM .
                                           a. -
netočí-li se el. motory ventilace (plíšek " L " ) , tak pokračujeme v jízdě jako v bodě  1.    
                                           b. -
otáčí-li se oba el. motory ventilace TM ( poznáme to , že se plíšek ve tvaru " L " otáčí kolem indukčního čidla ) a přesto
                                                 to hlásí  " PVT 1 " tak jde o závadu jen v signalizaci PVT 1 . ( tzn. vadné ind. čidlo otáčení , vadné el. karty 1YOUT21,
                                                 1YN11 v regulátoru ČKD " )
                                                 - lze nyní přepnout  přepínač
" SV 8 " z polohy " R " do polohy  " P " poruchy (Nouze) ,
                                                   tím se zbavíme vadných indukčních čidel i vadných el. karet v regulátoru ČKD ,
                                                  
nyní se připojí el. motory ventilace trakce paralelně k napájecí síti 48 V a po sepnutí el. trakce, chladí paralelně
                                                  
na max. výkon , bez ohledu na vadné ind. čidla nebo el. karty.
                                   
 3. - nyní jedeme dále v režimu " P " Nouze ,
                                          
tedy platí zásady : - neukazuje ručka Tahu , stojí uprostřed
                                                                            -
odbrzdění Parkovací brzdy je trvale zabrzděno (nelze klasicky EDB + minus ) ale musíme přídavnou
                                                                           brzdou zabrzdit až do aretované polohy a potom odbrzdit ,tím se odparkuje i parkovací brzda - jinak to
                                                                           neodparkujete !
                                                                           - asi budou
potíže s volnoběžnými otáčkami , stopování , - při rozjezdu dávejte co nejmenší TAH .
 Doprovodné obrázky :
  
       pohled kde hledat plíšek "L" ke kontrole otáčení ventilace TM                            pult 843 ,       směr. páka , jízdní páka , přídavná brzda
 
                         červené tlačítko " Sdružené poruchy "                                            pohled na plíšek "L" ,který se točí kolem indukčního čidla       
 
  zleva:   saní vzduchu,ventilátor do TM , el.motor s ind. čidlem                            bližší pohled na plíšek a indukč. čidlo
 
    pohled na indukč. čidlo s plíškem                                                                               sací filtr do ventilátoru TM
 
    směrová páka v poloze " X "                                                                                        přepínač režimu regulace v poloze " P " - Nouze                            Gavlas.