PORUCHY v provozu 1
             Download
                   Zpět na seznam stránek


 PORUCHY v provozu 1

843 nejede    - na displeji píše :“ Tlak za rozváděčem tBS nebo tCS „   
10.12.2002

Odstranění :
1. Zavedeme nízkotlaké přebití 5,4 bar – pokud to nepomůže tak
2. Přepnu si displej do obrazovky CRV , zde si vyhledám kolonku
    „tBS“ a „tCS“,kde nesmí být * hvězdičky v Souhlase.
    Jsou-li *hvězdičky,stačí i jedna ,nedošlo k rozepnutí tlakových
    spínačů „tBS = SP 9 = 2,5 bar „ nebo „ tCS = SP 10 = 0,3 bar „
    - pak je možno na čelech SP 9 nebo SP 10  otočit čelním stavě-
     cím šroubem doprava o asi 1 otáčku ( tím se zvýší spínací tlak)
     a tlakový spínač dříve rozepne.
     Kontrola – je v tom ,že zmizí *hvězdičky na displeji v CRV
      u kolonek „ tBS „ a „ tCS „
- Pokud již nejsou * hvězdičky u „ tBS a tCS „  --- 843 = jede .


  Obrázek brzdové desky 843 kde jsou tlak. spínače SP 9 a SP 10 .