Závady 843   - stránka 1                                   Download                                      Zpět na seznam stránek


                          
Křížem  krážem  s    843   ,   943   ,    043   .
                                      ( poznatky  z provozu  )

1. NOUZOVÝ  PROVOZ – 843  - přepínač SV8 , za sklem na boku trakč. rozváděče
                                                          přepnout  z polohy ”R” do polohy ”P” porucha ,
- přepínač DPV ,umístěný v Hlav. Rozváděči na I. Stan. V horních dveřích ,kde
jsou 3 vypínače a 1 tlačítko ( tlačítko je pro test protismyku ,když vůz stojí a má
míň vzduchu jak, 3 bary ), se přepínač přepne do polohy ” P” ,
- 843 musí být zabrzděna přídavnou brzdou na doraz v poloze aretovaného brzdění,
jen tak se po odbrzdění zbavíme   parkovací brzdy ,
- dále může nastat problém s chlazením , proto podle teploty chlad. vody vypneme
naftové topení z poloh ” Autom 1 ” nebo ” Autom 2” ,tím nám zhasne hořák naft.
topení  a zapneme topení do polohy ” Topení – Nouzová regulace ” ,tím topíme
cestujícím ,ale zároveň si ochlazujeme chlad. vodu ,
- když teplota dále roste ,zapneme za sklem přepínač ” Nouzové chlazení ” do polohy
Zapnuto
-pozor , na – POSTRKU -- , není funkční přepínač ” Závěr brzdy  a nesvítí  kontrolka
závěru brzdy , proto musíme jít do malého nástup. prostoru  a v brzdovém rozváděči
ručně zavřít 2 kohouty vzduchu k panelu DAKO  BSE , abychom nedoplňovali z postrku  vzduch do průběžného potrubí . ( 2 kohouty jsou po otevření dolních dveří
skoro až na podlaze ) .
– ukazatel ” Poměrného Tahu ” neukazuje , stojí uprostřed .

2. - 843 NEJEDE – UKAZUJE  10 % TAHU , na displeji není žádná porucha nebo neseplo buzení RIBG , nejčastěji neseply klidové doteky stykačů brzdy  ( KM 121, KM221, KM120,KM 220, KM 22, KM 123, KM 223 ) , … zkusím natáhnout EDB  a pak do JÍZDY 
několikrát opakuji  ( tím  většinou sepnou klid . doteky stykačů brzdy ) a obnoví se jízda.
( je zakázáno , - vykrátit  EDB stykače , na KM  223 ,stykač první zleva ve třetí řadě od spodu, dolní krabička ,dotek vlevo , číslo 2520  ,  …. spojím  s KM 121 , stykač druhý zprava  ve spodní řadě , dolní krabička , dotek vpravo , číslo 458 .   Při  jízdě i
raději vypnu EDB z činnosti , vypínač pod oknem .     Po otevření TRozváděče stop      dieselu …

3. – !VOD   , NÍZKÁ HLADINA VODY – málo vody ve vyrovnávací nádrži , nemá vliv
                                                                        na jízdu , ale … NEJDE  spustit naftový hořák  topení  WEBASTO ( nejde AUT 1, AUT 2, TEMPER. MOTORU , TEMPER.VOZU ) jen TOPENÍ – Nouzová regulace .
Nesepnulo relé KR 96 – relé stavu hladiny vody , v RTO , druhá řada relátek shora,prostřední z pěti .
( je zakázáno , - podložit relé KR 96 do sepnutého stavu , slož. papírem  mezi doteky,
nebo spojit vodiče na plovákovém spínači na vyrovnávací nádrži pro diesely tak,
aby relé KR 96 seplo a tím bylo možno obnovit provoz naftového hořáku ,pro všechny druhy poloh naft. top. Webasto .  )
                                                              strana  1.                                                              gav

4. – ROZDĚLENÍ  VODNÍCH  OKRUHU – při zjištění , že někde teče voda ven ,
                                                                            spěchám  a  přepnu přepínač SA 50 ,
Nouzové rozpojení vodních okruhů  , z polohy ” 1 ”  do  polohy  ” 0 ” ( vodorovně)
třetí vypínač shora , v horní polovině Hlav. Rozvád.  na  I. stanovišti , tím se vypne
napětí na ep. ventilu  YV 2  ( je pátý vpravo , čtyři otočené nahoru ,pátý YV 2 je
otočen dolů , ve spodních dveřích pod vyrovnávacími vod. nádržemi  ,ve velkém
nástup. prostoru ) a ten uzavře ovládací vzduch ke dvěma uzavíracím  vzduch. ventilům
( stříbrné s oranžovou tyčinkou )  ty se uzavřou a rozdělí vodní okruhy na samostatné.
Toto uzavření chvilku trvá ,než se odvětrá vzduch ze vzd. ventilů . Poznáme to tak ,že
oranžová tyčinka  se schová do stříbrného vzd. ventilu . Tím jsou vodní okruhy rozděleny  a tak dojedeme aspoň na jeden diesel , kde zůstala voda . ( pozor na nabíjení)

5. – NETOPÍ  NAFTOVÉ TOPENÍ  WEBASSTO – zhasíná , kouří a zhasne , nesvítí
                                                                                         kontrolka – plamene naftového
hořáku - , nesvítí   kontrolka – naftového hořáku - .
( Dostatek vody ve vyrovnávací nádrži dieselů )

 

Je zakázáno – Webasto je na levé straně mot.vozu, kulatý kryt  je přišroubován asi
6 šrouby ,sundat, objeví se spalovací hlava ,na její pravé straně je jeden šroub ,po povolení ,odsunu doprava ,je odklápěcí ,tím se uvolní hlava a tu mohu nyní vodorovně
doleva na čepu , odklopit . Jsou vidět – elektrody, jdou osově vytáhnout , dále je zde
plech. talířek se sklíčkem před fotobuňkou , jde vytáhnout až po elektrodách , vyčistit
sklíčko , otřít fotobuňku .  Na pravé části hlavy je i posuvný šroub , pro nastavení
množství spal. vzduchu ( nahoře = min. vzduch ) z výroby ve střední poloze .
– POZOR -  nespouštět při otevřené hlavě , -- NEBEZPEČÍ  VÝBUCHU -- .
Po vyčistění  zavřu hlavu , zajistím , nasadím kryt , zajistím .

Mohu zkontrolovat filtr nafty , který je asi  metr vlevo od Webasta v plech. krabici.

6. – UCHÁZÍ  VZDUCH  V  PROSTORU   PNEU.  MĚCHU  VYPRUŽENÍ  -
        Nejčastěji je nečistota v napouštěcím ventilu  měchu , který je umístěn  za  ocelovou
narážecí deskou pro vymezení bočního výkyvu 843 , uniká z něho vzduch .

Vezmeme si  klíč 13  a povolíme táhlo napouštění  ,na spodním konci vyšroubujeme
matici , táhlo vysuneme , -- několikrát s táhlem zahýbáme nahoru a dolů ( zvedá se a
klesá karoserie ) přitom se většinou  nečistota uvolní a přestane unikat vzduch . Táhlo
zpět nasádíme . POZOR – nesmíme s táhlem otáčet ,měnit jeho délku , tím by se
změnila výška nárazníků  a nápravové tlaky .

7. – PORUCHA RYCHLOMĚRU -   svítí  červená svítivka v pravém horním rohu.
                                                               

Stisknu písmeno ” H ” ukáže se mi druh poruchy , později nahlásím .
Skusím nejméně na – 10 sek.  vypnout  jistič tachografu -- , mohu to udělat i za
jízdy , nic se nestane.

8. – NENÍ  TLAK  ZA  ROZVÁDĚČEM –  píše poruchu na displeji , 843 nejede .
Stlač tlačítko nízkotlakého přebití  5,4 Baru , alespoň na 5 vteřin .


                                                                strana  2 .                                                     gav
9. – NESVÍTÍ  POZIČNÍ  SVĚTLA  při nastartovaných motorech , při stopnutých svítí .
Vadný regulátor (stabilizátor ) napětí  v A 32 ,A 33 , str. 46 el. schema ,oba jsou umístěny ve velkém nástup. prostoru ve stropě kde je vyrovnávací nádrž dieselů ,spálená dioda ,v serii několik , svým seriovým odporem sniž. nap. a to v případě ,že
sepne stykač (zapouzdřený) v A32 , 33 ,při vyšším nap. , tím se rozepne klid. dotek
jež vykracoval diody , tím jde napětí přes diody a stabilizuje se , když je dioda i jedna
z nich přerušena , je přerušen obvod stabilizace a nesvítí poziční světla .
– pomoc na trati – na A32, A33 vytáhnu vodiče  ” + S ”  ,tím zabráním sepnutí stykače,
jeho klid. dotek , stále vykracuje obvod ser. diod ,takže vadná není v činnosti ,sice ne-
dochází ke stabilizaci ,-- ale pozič. světla svítí -- .

10. – Na displeji – ” tGS  Nenapáj. Přídavná  Brzda ”
Přídavná brzda není v pohotovosti  , - vadný , nespíná TL spín.  SP 1 ( 2,5 Bar ) v brzd.
rozváděči na horní brzdové desce .

11. – ”PORUCHA VYPRUŽENÍ  - ! SGC     --- vadný , špatně sepnutý jistič FA 56 ,
- jistič  ”Větrání rozváděčů a Signalizace vzduch . vypružení    v RTO .

12. – PŘEPRAVA  843 s vypnutými Bateriemi -   je nutno ručně zavřít dvěma kohouty přívod a výstup vzduchu k DAKO  BSE  (nejde el. závěr brzdy) ,aby neunikal vzduch z průběž. potrubí , - dále zavřít kohout VZ na průběž. potrubí , který je na 1. stan.
pod oknem .

13. – Porucha ” PVT 1 ” ” PVT 2 ” – porucha ventilace  TM  , možné příčiny : jističe
FA 171 , 172 , 271 , 272 , FA 21 za sklem střed TR ; neseply klid. doteky KM71 ( 2328-
2329 )  KM 75 ( 2330 – 2329 ) stykače chlazení TM při EDB ; prac.dot. KM70 ( 2331-
2101)…pokud je toto v pořádku jsou sepnuty KM 70 , KM 74  ;   - nyní by měl sepnout
KM 173 , 273 - seriové chlaz. TM   , pokud neseply : - vadné čidla na ventilátorech TM
špinavé , odehnutý rotující plíšek , jak zkontrolovat ? – povolit esk pásku , stáhnout zelenou hadičku o 5 cm dolů ,měla by svítit LED- hodně ,je li nad ní plíšek , málo nebo
vůbec , není li nad ní plíšek , pokud takhle pulsuje jas LED ,mělo by být čidlo v pořádku. Potom vadné karty v GM 15 ( za sklem , spodní vana , karta 1YOUT21,
1YIN11 – šestá a druhá zleva , pro 1. diesel  , karta 2YOUT21 , 2YIN11 – desátá a sedmá zleva ,pro 2. diesel  ) . Tyto karty lze vyzkoušet tak , že přepínač SV 8 ( za sklemdole ) dáme z ” R ” do polohy  ” P ” porucha . Tím vykrátíme karty a zavedeme nuceně
paralelní chlazení trakč. motorů – sepnou stykače KM 171 , 172 , KM 271 , 272 , sepnou li tyto stykače , jsou tyto karty  vadné .

  -  častá závada – všechno spíná , čidla dobrá , ventilátory chlazení běží , ale naskakuje
porucha ” PVT 1 ” nebo ” PVT 2 ” , -- bývá vadná karta v GM 15 ( dolní vana ) a to
YRP 1 – pátá zleva pro 1. diesel , YRP 1 – devátá zleva pro 2. Diesel , lze vyzkoušet tak,
že tyto karty prohodím a signalizace PVT se změní pro opačný diesel .Tím je dokázáno ,
že je tato karta vadná .

14. – PORUCHY typu zkrat , přeruš. BVS – lze si pomoci tak ,že špatnou kartu
BVS buď v CRV nebo v DPV  -- nahradím kartou BVS  , která je v DPV jako
třetí z karet BVS a má pouze funkci pro ovládání sklopení zrcátek , takže lze zaměnit
s kteroukoliv ze zbývajících pěti . Takže maximálně  nepůjde sklopení zrcátek .
.. při manipulaci vypnout vypínač CRV a DPV .

                                                       strana 3.                                                           gav

15. – BH 1 ,  BH 2 – blok ovládání  chlazení  dieselů , - chlazení je povoleno přes
klidový dotek relé KR 69 – relé požáru ( při požáru vypíná chlazení , aby nedocházelo k rozdmýchávání požáru ) . BH bloky jsou v Trakč. Rozváděči na pravé straně úplně
na hoře a v jejich spodních částech svítí dvě LED  .  Zelená – napájení , Žlutá – povel
ke chlazení  dieselu  . Pokud nesvítí alespoň – zelená – je prasklá  pojistka 0,5 A uvnitř
bloku ( dát pojistku 0,8 A , snese i  1A  ) . Výměna pojistky – malým šroubovákem
vyloupnu dvě pertinaxové krytky , které jsou nahoře , povytáhnu přední i zadní tištěný spoj , na předním je pojistka , ta se vymění .
S prasklou pojistkou jsou otáčky ventilátoru nastaveny jen na nějakou střední hodnotu.
V teplém počasí nestačí chladit – pak přepnout za sklem na ruční chlazení ,  přepínač
SA 51.

16. -  START PŘI STUDENÝCH  DIESELECH  -- voda  0 – 10 C . 
          ! Pozor , je zakázáno startovat tak studené  LIAZ  diesely  !
Doporučený postup :

  1. Zapnout naft. topení do polohy ” Temperování motoru ” použít
jen tuto polohu z důvodu nejmenšího zatížení baterií .
2. Ohřeje se voda jen 1. motoru ( 2. motor  se neohřívá , protože není tlak vzduchu ,který by otevřel  vzduchové ventily propojení vody k 2. motoru  ) počkáme až se voda
ohřeje alespoň na 10 – 15 C .
3. Potom start 1. motoru  , čekáme až se nafouká vzduch  a otevřou se uzavírací ventily
vody k 2. dieselu  , na displeji sledujeme až se zvedne teplota 2. motoru na 10 – 15 C  a
potom teprve startujeme 2. motor  .

17. – NENÍ  TLAK  V  HP   ” t AS ”   -- není tlak 4,6 Bar v průběž. potrubí , 843 nejede,

nesepnul tlak. spínač  SP 4 ( umístěný na 1. stanovišti  pod pravým oknem dole , těsně pod uzavíracím kohoutem vzduchu VZ  ) , ten ovládá relé KA 19 ,které nepovolí jízdu .
KA 19 je v HR na 1. stan.  nahoře . Druhá řada shora , druhé zprava . V krajním
případě pro dojetí podložit do sepnutého stavu.

18. – 843 -I. trakční skupina nejede – NEJSOU AMPÉRY a OTÁČKY SE NEZVYŠUJÍ
         , ale NESIGNALIZUJE se ŽÁDNÁ PORUCHA  na displeji .
Přitom sepnuly všechny potřebné stykače i relé .
Okamžitá náprava – SV 8 – přepnout z polohy ” R ” do polohy ” P ” -- 843  = jede .

Závada – vadná karta  -- YKS 12 – v regulátoru  ČKD  GM 15 v horní analogové vaně
první zleva . Tato karta zadává budící proud do GA 101 ( trakční alternátor ) přes
stykač buzení KM 160 . ( strana 18 . el. schématu  ) . SV 8 –  v poloze ” P ” přemosťuje kartu YKS 12 .  

19. – 843.029 – I.trakční skupina nejede – NEJSOU AMPÉRY a OTÁČKY SE                        
                          NEZVYŠUJÍ – NEHLÁSÍ  ŽÁDNOU PORUCHU -- .
Přitom sepnuly všechny potřebné stykače i relé .

Závada – vadné čidlo skluzu US 1 ( GA 33 ) ,při odpojených vstupech byl na výstupu
signál , tedy skluz ( Iso = 180 mV ) , regulátor GM 15 toto bere jako normální funkci
a stahuje výkon třeba až na nulu – aniž by něco hlásil na displeji .
Signál = Iso je v obrazovce ” Pohon ” , vpravo dole .
Po výměně US 1 ( GA 33 ) – vše v pořádku .

                                                 strana   4.                                                                    gav.
                                                                                                             

                                                

20. – 843.029 – NEJDE  PŘESTAVIT  SMĚR – ( str. 18 – el.schéma ) ,
                          Závada  - zůstalo sepnuté relé - KA 22 - , je to relé , které spíná
při rychlosti větší jak  -5 Km / h – a blokuje přestavení směru pokud vůz jede .
Relé je umístěno ve skříni , kde je elektronika – Rychloměru a  Deugra ( has. zaříz.)
– nad  brzdovou skříní v malém nástupním prostoru , vlevo od vany Deugry , je tam
pouze jen jedno telefonní relé – KA 22 - .
Rychlá pomoc – vytáhnu relé KA 22 ven – odpadne blokovací relé směru KR 15 a povolí
přestavení směru při klidu vozidla .
Signál pro sepnutí relé KA22 jde z rychloměru . Současně došlo ke ztrátě dat v rychloměru , ( průměr kol , atd . – pod ” 9 ” ) , nutno provést i obnovu dat .
Bohužel , jen oprávněný pracovník – provede zápis .

21. – 843.027 --  Zhruba po 20 sek.  STOPUJE  I. DIESEL --  při stopování svítí
                            za sklem v horní vaně GM 15 ,   LED  ” NV ” nízké otáčky vodního
čerpadla , na 5. kartě  zleva .
Závada – povolené a uražené ( může být i vadné ) čidlo otáčení vodního čerpadla ,
Je to ,které svítí červeně , u plechového kříže .
Kontrola správné činnosti čidla – přiblížím k čidlu něco kovového ( třeba plíšek na
klíčích ) , musí pohasínat svit červené svítivky .
Pomoc na trati – vytáhnu relé KR 177 ( KR 277) , je umístěno v Trakč. Rozváděči ,
spodní řada telefonních relé , KR 177 – šesté zprava , KR 277 – páté zprava .
Diesel již nestopuje – pozor na teplotu vody , není hlídáno otáčení vod. čerpadla !

22. – 843.028 – V nepravidelných intervalech – Zůstává v otáčkách I. Diesel – a
                           při manipulaci s jízdní pákou nereagují . Při potočení ručním kolečkem
na stavěči ,je na určitou dobu vše v pořádku .
Závada – přerušený přívod k jedné lamele el. motorku  stavěče , motorek má jen dva
uhlíky , pokud se jeden z nich zastaví na této přeruš. lamele , motorek se již znovu
nerozběhne , je třeba ručně potočit . Konstrukční závada , uhlík je široký nebo i užší
jak jedna lamela ,tedy nesahá na druhou lamelu a tím se neroztočí . U jiných motorků
přesahuje uhlík alespoň na dvě lamely.
Nutná oprava nebo výměna el. motorku stavěče.

                                                                22.6.99


25. – 843.   – Náhlý únik vzduchu v hlavní jímce až na 3 bary a méně -- .
                     Po obchůzce 843 zjištěný velký únik vzduchu v prostoru hlavních jímek
vzduchu . Závada – při pravidelném zapínání kompresoru dochází k automatickému
odvodnění tří hlav. vzduch. jímek , pomocí el.magnetických ventilů na jímkách . Jeden
el.mag. ventil se nezavřel ( smetí v sedle ) a tím došlo k prudkému úniku vzduchu .
Pomoc – na jímkách jsou rukojeti ventilů , které mají tři polohy , při pohledu od čela
843 – rukojeť  - vpravo      = poloha pro el. ovládání odkalování
                           uprostřed  = ručně otevřená jímka
                           vlevo        = ručně zavřená jímka ,nejde el. ovládání odkalování
– přestavím kohout , který podchází , do polohy ” vlevo = ručně zavřeno ” .