U příležitosti 105. výročí tratě
" OSOBLAHA - TŘEMEŠNÁ ve Slezsku  "

            byla uspořádána ve dnech 28.a 29. 6. 2003 jízda vlaku taženého úzkorozchodnou parní lokomotivou U46.001,
           která byla zapůjčena JHMD z Jindřichova Hradce a taktéž i dva vozy.Dále na trati Krnov - Jindřichov v. Slezsku
           jezdili na pravidelných vlacích motorové vozy M131.1454 a M240.0113.
                 Celá tato akce se velmi podařila , přálo i slunečné počasí - byla to ukázka, jak rozšířit turistický ruch v tomto
           bohem zapomenutým krajem .
          Trať Třemešná - Osoblaha je úzkorozchodná o rozchodu 760 mm, je provozována ČD,jezdí na ní lokomotivy
          T 705.913 , 914 , 916 , 917 a tahají vozy Balm-ú . V dopravně Osoblaha je SLČ se svým depem,které je vzorem
          čistoty a pořádku pro celé ČD. Provoz na této trati je prováděn dle předpisu ČD D3.
   Zpět na hlavní stranu
         Dopravny na trati : Třemešná ve Slezsku - Liptáň - Dívčí Hrad - Horní Povelice - Amalín - Slezské Rudoltice
                                           - Koberno - Bohušov - Osoblaha .                                 
                                                                Následuje několik stran fotografií z této akce :
    strana 1   strana  2   strana 3   strana  4   strana  5   strana  6   strana  7  strana  8   strana  9  strana  10  
  Třemešná ve Slezsku - ráno v sobotu 28.6.2003 ( U46.001 )           Liptáň -  U 46.001  - za vjezdu vlaku