Ve dnech 17-18.08.04 prováděli KV Přerov v PJ Krnov autorizaci na KMV 843.       Zpět na hlavní stranu
KV p.Raška a p.Tomeček v žst Domašov  p. Raška se rozjíždí ze žst Valšov  ... společné konzultace
 p. Tomeček po příjezdu do žst Bruntál  p.Tomeček jede a p. Raška s úsměvem sleduje...  p.Tomeček v plné jízdě