Fotografie jen tak pro potěšení           formát 1024 x 768          strana 2     Zpět na seznam stránek
 830 v řadě v Krnově-zima  830 v řadě - léto  830.111  830.111  830
 830.205 - 1  830.205, 111  830.230  830 - odstavené v řadě  830.072
 830.074  830.148  830.148 830-odstavené u tankovačky  830.205
   
 830.206  830.206  Bohušov,105 let Osoblahy