Řídící a diagnostický displej  motorového vozu 843.     zpět na Hlavní stranu
     CRV -    Centralní Regulátor Vozu   DPV  -  Diagnostický Počítač Vozu    POHON  - údaje o hodnotách trakce
   DVEŘE  - stavy a poruchy dveří       POŽÁR - hlášení o požáru  VLAK - údaje o napojení vozů na linku UIC
 PORUCHY - výpis poruch      Základní obrazovka displeje 843