BRZDA  843                                       1. strana                               Zpět na seznam stránek    
Horní část brzdové skřínňě - deska ovládání brzdy , pod ní je
deska brzdiče Dako BSE.
 Spodní část brzdové skříně - červené kohouty jsou pro nastavení
 ručního závěru brzdy (průběžného potrubí) na obrázku v poloze
 otevřeno. Nutno použít při jízdě v nouzi (
SV8 v poloze " P " ).