Obrázky 843 - Krnov a okolí           strana 3                       Zpět na seznam stránek
 843.029 před depem vKrnově 843 vjíždí do Krnova přes park   843 odjezd do Brantic        posun v žst Krnov  843 při výjezdu z depa Krnov
      posun v žst Krnov  odjezd směrem do Jindřichova  odjezd Krnova do Bruntálu  843 při objíždění v Krnově   843 na postrku vjíždí do   
  žst Skrochovice.